***จำนวน Units และ Lines ขึ้นอยู่กับอายุ ปัญหาผิวที่มี ​และการประเมินของแพทย์

ปรึกษาคุณหมอว่าคุณเหมาะกับคอร์สนี้หรือไม่?

แล้วพิมพ์คำว่า "โบเถอะ ผิวดี"